Information om stödrätter

Stödrätter för minst 4 hektar
Även i år gäller att alla som söker gårdsstöd måste ha stödrätter för minst fyra hektar. Observera att du kan/ska söka miljöstöd som vanligt utan att du har stödrätter för fyra hektar.

Stödrättsvärden from 2015
2015 påbörjas reformen av gällande gårdsstödssystem. Det går, i korta drag, ut på att alla stödrätters värde skall utjämnas tom år 2020. Gårdsstödet kommer hamna på ca 131 euro/ha. Förgröningsstöd tillkommer med ca 54%.

Som köpare av stödrätter kan du räkna med att värdet kommer justeras ungefär som i diagrammet nedan. Till vänster i diagrammet finns exempel på stödrättsvärden och hur de förändras med åren tom 2020. Observera också att värdet inkluderar ersättning för förgröningsstöd. Du måste alltså uppfylla villkoren för förgröningsstöd i ditt område för att erhålla hela gårdsstödet.

image