Jordbruksverkets hemsida


Länsstyrelsernas hemsida


Stödrätternas värde

Årets handel avslutad!

Nu är handeln med stödrätter avslutad för i år. Alla inlämnade köpbud fick avslut men dessvärre inte alla säljordrar. Säsongen har dock präglats av ett överskott vilket inneburit låga priser men pga många inkomna köpordrar sista veckan så jämnades det ut ganska bra.

Samtliga affärer/överföringar är nu gjorda elektroniskt men det kan ta ett tag innan meddelande om att överföringen gått igenom finns på mina sidor på Jordbruksverket.Om ni har några frågor så kontakta er mäklare.

Vi på stödrättsbörsen vill också tacka alla som valt att handla med stödrätter genom oss.

Mvh Stödrättsbörsen