Jordbruksverkets hemsida


Länsstyrelsernas hemsida


Stödrätternas värde

Nästa handel på torsdag 9 juni

Välkommen in med nya bud eller justeringar av redan inlämnade bud.Nu har det vänt på börsen och det finns nu många som vill köpa.Viktigt för säljare är att era bud tas inte med i handeln förrens fullmakt finns registrerad hos Jordbruksverket.

Kontakta din mäklare för mer information!

Kommande handelsdagar: 9 och 15 juni.

Mvh Stödrättsbörsen