Jordbruksverkets hemsida


Länsstyrelsernas hemsida


Stödrätternas värde

Nästa handel på torsdag 2 juni

Välkommen in med nya bud eller justeringar av redan inlämnade bud.

Kontakta din mäklare för mer information!

Kommande handelsdagar: 2, 9 och 15 juni.

Mvh Stödrättsbörsen