Jordbruksverkets hemsida


Länsstyrelsernas hemsida


Stödrätternas värde

Nästa handel på onsdag 25 maj

Välkommen in med nya bud eller justeringar av redan inlämnade bud.
Det finns stort utbud av stödrätter just nu.

Kontakta din mäklare för mer information!

Kommande handelsdagar: 25 maj samt 2, 9 och 15 juni.

Mvh Stödrättsbörsen