Jordbruksverkets hemsida


Länsstyrelsernas hemsida


Stödrätternas värde

Nästa handel på torsdag 28 april

Välkommen in med nya bud eller justeringar av redan inlämnade bud.
Det finns stort utbud av stödrätter just nu.

Kontakta din mäklare för mer information!

Kommande handelsdagar: 28 april, 11 och 25 maj samt 2, 9 och 15 juni.

Mvh Stödrättsbörsen