Jordbruksverkets hemsida


Länsstyrelsernas hemsida


Stödrätternas värde

Köpläge på Stödrättsbörsen

Vi har förnuvarande många säljbud inlagda på Stödrättsbörsen. Har du underskott i din SAM ansökan, skicka in ett köpbud!
Kontakta din mäklare för hjälp att fylla i en budblankett.

Mvh Stödrättsbörsen