Om oss

Vi som är mäklare på Stödrättsbörsen är alla representanter från välkända organisationer geografiskt utspridda kring hela landet. Vi jobbar bland annat med rådgivning inom växtodling, miljö, husdjur, ekonomi samt EU-stöd och som specialintresse har vi stödrättshandeln. 


Vår uppgift är att:  • Leta upp köpare respektive säljare åt dig!
  • upprätta köpehandlingar
  • säkra betalningen via ”spärrat konto”
  • anmäla överföringar till Jordbruksverket
  • publicera statistik över gjorda affärer
  • garantera att affären går igenom
 
 
   Din uppgift är att fylla i en budblankett, och den finns hos din mäklare!
 
 image

GDPR
Vi hanterar och skyddar dina personuppgifter enligt Dataförordningen GDPR.
Som kund hos stödrättsbörsen hanteras dina personuppgifter enligt gällande bestämmelser i de enskilda fallen.
Personuppgifterna sparas till dess att åtaganden som behandlingen grundar sig på inte längre kräver behandling. Du har rätt att begära utdrag på vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. Om uppgifterna om dig är ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna rättas. Du kan även vid sidan av detta begära att dina uppgifter raderas, men då finns risk att vårt åtagande inte kan fullföljas.